Detekce existence WooCommerce

Kdykoliv píšete nějaký kód, u kterého jeho funkčnost závisí na kódu třetí strany, musíte počítat s tím, že nebude dostupný. Proto je nezbytné u kódu pro WooCommerce řešit to, zda je vůbec plugin nainstalován a aktivní.

Zase nejde o nic složitého, ideální pro ukázku bude nějaký plugin, který si vyrobíme.

Vzal jsem kód ze včerejšího návodu https://musilda.cz/jak-vytvorit-vlastni-typ-produktu/ a udělal z něj malý plugin.

Bohužel, je plně závislý na WooCommerce, takže při pokusu o aktivaci se stane toto:

To je ta lepší varianta, plugin nejde aktivovat. V případě, že je již aktivní a někdo vypne WooCommerce, chyba sundá celý web. A tomu teď zabráníme.

Můžeme použít dvě PHP funkce:

 • class_exists
 • function_exists

Pokaždé, když se WooCommerce načte, tak se použije třída woocommerce a objekt je přístupný přes funkci WC().

Takže můžete psát:

if ( class_exists( 'woocommerce') ) {
  //váš kód
} 

neboif ( function_exists( 'WC') ) {
  //váš kód
}

Tento postup se ale hodí do šablon, nebo do funkcí, které jsou zaregistrovány v nějakém hooku. Nezaručují vám totiž, že v tu chvíli, kdy se WordPress dostane k vašemu kódu, je již WooCommerce načtená, i když je na webu aktivní.

Na webech dost často najdetenásledující kód:

include_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/plugin.php');
if (is_plugin_active('woocommerce/woocommerce.php')) {
  //váš kód
}

Což také funguje (všimněte si vložení souboru plugin.php, který je normálně dostupný jen v adminu), ale opět, je zde jeden problém.

Plugin sice může být aktivní, ale WordPress načítá plugin podle abecedy a když máte nějakou třídu, která je extended třídy ve WooCommerce, nemusí být tato třída ještě načtená.

Takže tuto funkci použijeme pro zobrazení notice v adminu, ale pro plugin potřebujeme jiný postup.

WooComerce má akci, která se jmenuje woocommerce_loaded a tu použijeme pro načtení našeho kódu.

Nejprve tedy informaci o tom, že WooCommerce není aktivní:

include_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/plugin.php' );
if ( !is_plugin_active( 'woocommerce/woocommerce.php' ) ) {

	/**
	 * Admin notice
	 * 
	 * @since 1.0
	 */
	add_action('admin_notices', 'musilda_admin_notice_wc_not_active');
 	function musilda_admin_notice_wc_not_active() {
  	$class = 'notice notice-error';
  	printf(
   		'<div class="error" style="background:red; color:#fff;"><p>%s</p></div>',
   		__( 'You Must Install WooCommerce Plugin before activating EventPress ', 'musilda-eventpress' )
  	);
 	}
 
}

Plugin již jde activovat, ale v adminu se nám zobrazí krásná hláška:

Takže tohle máme vyřešené, ale co s kódem, který bude v pluginu?

Uzavřeme jej do takovéto funkce:

/**
 * Load plugin code, when WooCommerce is loaded
 * 
 * @since 1.0
 */
add_action( 'woocommerce_loaded', 'load_eventpress' );
function load_eventpress() {
   //vás kód
}

Tím je zajištěno, že vše co je potřeba pro fungování pluginu bude načteno až když bude načten kód WooCommerce a vše nám bude bezpečně fungovat:

Protože si s pluginem budeme trochu hrát v dalších návodech, vytvořil jsem veřejný repositář, kde bude celý kód dostupný https://github.com/Musilda/musilda-eventpress

About The Author

Zajímá mne Wordpress, responsivní šablony a zkrátka vše kolem tohoto skvělého redakčního systému.

Související články

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *