Zobrazení nejnovějších uživatelů na nástěnce

V případě, že umožňujete uživatelům registraci do WordPressu a chcete mít přehled o tom, kdo se aktuálně registroval, bude se vám hodit dnešní snippet.

Nejprve výsledek:

Noví uživatelé na nástěnce WordPressu
Noví uživatelé na nástěnce WordPressu

 

Přesně takový nový box uvidíte po použití následujícího kódu:

add_action('wp_dashboard_setup', 'custom_dashboard_widgets');
 
function custom_dashboard_widgets() {
 global $wp_meta_boxes;
 wp_add_dashboard_widget('custom_user_widget', __('Noví uživatelé','textdomain'), 'custom_dashboard_user');
}
/**
 * Dashboard widget function
 *
 */ 
function custom_dashboard_user() {
 
  global $wpdb;
  $usernames = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $wpdb->users ORDER BY ID DESC LIMIT 6");
 
?>
<table style="width:100%;">
 <tr>
  <td><b><?php _e('Datum registrace','texdomain'); ?></b></td>
  <td><b><?php _e('Jméno uživatele','texdomain'); ?></b></td>
  <td><b><?php _e('Uživatelská role','texdomain'); ?></b></td>
 </tr>
 <?php 
 foreach ($usernames as $username) {
  $userid = $username->ID ;
 ?>
 <tr>
  <td>
   <?php $reg_date = $username->user_registered ; echo date('j m Y , h:i:s', strtotime($reg_date));?>
  </td>
  <td>
   <a href="<?php echo get_edit_user_link($userid); ?>"><?php echo $username->user_nicename ; ?></a>
  </td>
  <td>
   <?php $user_info = get_userdata($userid); echo implode(', ', $user_info->roles)?>
  </td>
 </tr>
 <?php } ?>
</table>
<?php 
}

Jak můžete vidět, počet zobrazených uživatelů je nastaven na šest, ale hodnotu si můžete přepsat, jak budete potřebovat.

About The Author

Zajímá mne Wordpress, responsivní šablony a zkrátka vše kolem tohoto skvělého redakčního systému.

Související články

2 Comments

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *