Zobrazení posledních tweetů pomocí widgetu

Twitter je mezi uživateli stále více oblíbený a to reflektují i tvůrci WordPress šablon a proto se v každé lepší šabloně zobrazují poslední příspěvky ze zvoleného twitter účtu. Dnes si ukážeme, jak pro naše potřeby vytvořit widget, který můžeme umístit do sidebaru a zobrazíme zvolený počet tweetů. Popis widgetu poněkud skrátím, pokud si chcete přečíst, jak posutpovat krok za krokem při vytváření widgetu, odkazuji na článek http://musilda.cz/prihlasovaci-formular-jako-widget-do-sidebaru/.

Vytvoříme si soubor tripodion-twitter-widget.php a do něj vložíme hlavičku:

/*
-----------------
 
 	Plugin Name: Tripodion Twitter Widget
 	Plugin URI: 
 	Description: A widget that displays messages from twitter.com
 	Version:
 	Author: 
 	Author URI: 
 
----------------
*/

Zaregistrujeme si widget a vytvoříme třídu.

add_action( 'widgets_init', 'Tripodion_twitter_load_widget' );
 
// Register widget
function Tripodion_twitter_load_widget() {
	register_widget( 'Tripodion_Twitter_Widget' );
}
 
// Widget class
class Tripodion_Twitter_Widget extends WP_Widget {
}

Přidáme konstruktor:

function Tripodion_Twitter_Widget() {
 
/* Widget settings. */
$widget_ops = array( 'classname' => 'tripodion_twitter_widget' , 
'description' => __( 'Twitter Widget' , 'simple' ) );
 
/* Widget control settings. */
$control_ops = array( 'width' => 200, 'height' => 350, 
'id_base' => 'tripodion_twitter_widget' );
 
/* Create the widget. */
$this->WP_Widget('tripodion_twitter_widget', __( 'Tripodion : Twitter Widget' , 'simple' ) , 
$widget_ops, $control_ops );
 
}

Přidáme zobrazení widgetu:

function widget( $args, $instance ) {
	extract( $args );
 
	$title = apply_filters('widget_title', $instance['title'] );
	$user_name = $instance['user_name'];
	$count_message = $instance['count_message'];	
 
	echo $before_widget;
 
	if ( $title )
		echo $before_title . $title . $after_title;
?>
 
<script type="text/javascript">
jQuery.noConflict()(function($){
$(document).ready(function() {
 
 
	 $(".tweet").tweet({
    	count: <?php echo $instance['count_message']; ?>,
    	username: "<?php echo $instance['user_name']; ?>",
    	loading_text: "loading twitter...",
    				avatar_size: 32   
		});
 
 
});
});
</script>		
 
			<div class="tweet"></div>
 
	<?php
 
	echo $after_widget;
 
}

Update widgetu:

function update( $new_instance, $old_instance ) {
	$instance = $old_instance;
 
	$instance['title'] = strip_tags( $new_instance['title'] );
 
	$instance['user_name'] = stripslashes( $new_instance['user_name']);
	$instance['count_message'] = stripslashes( $new_instance['count_message']);	
 
	return $instance;
}

Formulář widgetu:

function form( $instance ) {
 
	$defaults = array( 'title' => __( 'From Twitter' , 'simple' ), 
    'user_name' => 'VladaMusilek', 'count_message' => '3', );
 
	$instance = wp_parse_args( (array) $instance, $defaults ); ?>
 
	<p>
 
    <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>">
    <?php _e( 'Title:', 'simple' ); ?>
    </label>
 
    <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" 
    name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" 
    value="<?php echo $instance['title']; ?>" />
 
    </p>
 
 
	<p>
 
    <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'user_name' ); ?>">
    <?php _e( 'User Name:' , 'simple'); ?>
    </label>
 
    <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'user_name' ); ?>" 
    name="<?php echo $this->get_field_name( 'user_name' ); ?>" 
    value="<?php echo stripslashes(htmlspecialchars(( $instance['user_name'] ), 
    ENT_QUOTES)); ?>" />
 
    </p>
 
	<p>
 
    <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'count_message' ); ?>">
    <?php _e( 'The Number of Displayed Messages:' , 'simple' ); ?>
    </label>
 
	<input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'count_message' ); ?>" 
    name="<?php echo $this->get_field_name( 'count_message' ); ?>" 
    value="<?php echo stripslashes(htmlspecialchars(( $instance['count_message'] ), 
    ENT_QUOTES)); ?>" />
	</p>
 
	<?php
	}

A to je vše. Ať slouží.

About The Author

Zajímá mne Wordpress, responsivní šablony a zkrátka vše kolem tohoto skvělého redakčního systému.

Související články

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *