HTTP stavové kódy ve WordPressu

Stavový kód stránky je informace, kterou obdržíte od serveru, když si načtete webovou stránku v prohlížeči. Vědět co který kód znamená, je důležité pro identifikaci případného problému na straně webu.

Některé kódy označují přesměrování, jiné zase chybu na webu. Jejich špatné použití v případě přesměrování může mít velmi negativní vliv na SEO. U stavových kódů 404, může jejich náhlý a zvýšený výskyt v Search Console, ukazovat na nějaký systémový problém (hromadná změna url a podobně).

Je tedy důležité se v stavových kódech orientovat.

HTTP stavové kódy ve zkratce

HTTP stavové kódy jsou tříčíselné odpovědi, které server vrací zpět klientovi(prohlížeč, nebo vyhledávač). Stavové kódy se rozdělují do pět základních tříd, z nichž každá obsahuje několik variant(každá varianta sděluje odlišnou zprávu).

 • 200 OK: Vše v pořádku.
 • 301 Moved permanently: trvalý přesun.
 • 302 Found / Moved temporarily: Dočasný přesun nalezen.
 • 404 Not Found: Nenalezeno.
 • 410 Gone: Stránka není dostupná.
 • 503 Service Unavailable: Služba nedostupná

Co jsou HTTP stavové kódy?

HTTP stavové kódy jsou tříčíselné odpovědi, které server vrací zpět klientovi(prohlížeč, nebo vyhledávač). Stavové kódy se rozdělují do pět základních tříd, z nichž každá obsahuje několik variant(každá varianta sděluje odlišnou zprávu).

Vždy, když otevřeme nějakou stránku v prohlížeči, vytvoříme tím až desítky požadavků na serveru, které shánějí veškeré informace, které jsou potřebné pro správné zobrazení stránky. Vše probíhá velmi rychle bez našeho povšimnutí. Celá tato rychlá akce je umožněna především díky zmiňovaným HTTP stavovým kódům.

HTTP, neboli „Hypertext Transfer Protocol“ je protokol, který se používá pro komunikaci a výměnu dat mezi klientem a serverem. Stavové kódy jsou součástí tohoto komunikačního procesu.

Poznámka o „timeoutech“ a dalších chybách připojení

„Timeouty“ jsou v podstatě signálem, že komunikace mezi klientem a serverem byla přerušena kvůli pomalé, nebo žádné odezvě ze strany serveru, kdy prohlížeč po stanoveném časovém limitu ukončí pokus o spojení. Timeouty nebo chyby spojení jsou nepřímo spojené s třídami HTTP stavových kódů a nejsou odpovědí serveru. Pro lepší pochopení si uvedeme pár příkladů:

 • Chyba v timeoutu, jako je např. na Google Chrome: „Tento web není dostupný“(„This site can’t be reached“) – v tomto případě chyba není ve stavových kódech, ale v tom, že odpověď serveru trvala příliš dlouho, nebo že klient nikdy nedosáhl serveru.
 • Chyby při hledání DNS, jako je např. na Google Chrome „Tato webová stránka není k dispozici“(„This webpage is not available“) – tato chyba také není odpovědí serveru, protože se klient nemohl spojit se serverem kvůli problému s DNS.

To, že byl dosažen server, který by byl schopen komunikovat se dá zjistit tak, že na stránce dostaneme HTTP stavový kód.

Proč jsou HTTP stavové kódy důležité pro SEO?

Jak již mnozí tuší, tak pro správné SEO je potřeba, aby se na náš web dostali nejen uživatelé, ale také web crawleři(automatizované programy používané pro procházení internetu a sběr informací o webových stránkách), kteří v rámci SEO hrají klíčovou roli.

Na našem webu si vyžadují obsah, který by se měl vracet se stavovým kódem 200 – OK, V těch horších případech se může požadovaný obsah vrátit s kódy 5xx, a 4xx, což je špatně. Dalším kódem může být 3xx, kterému bychom se měli také vyhýbat, co to jenom jde. Stavový kód 3xx znamená přesměrování na jinou stránku, což může zvýšit dobu jejího načítání a negativně tak ovlivnit SEO.

Webový crawleři a weby mezi sebou komunikují pomocí HTTP, a my tak bez dostatečných znalostí můžeme jen těžko porozumět složitému komplexu SEO.

Jak vypadají HTTP odpovědi?

HTTP odpovědi odeslané webovými servery obvykle obsahují dvě části: hlavičky a tělo zprávy.

Hlavičky zprávy

 • Hlavičky obsahují zmiňovaný HTTP stavový kód včetně dalších informací(např. jak dlouho by se měli uchovávat odpovědi v mezipaměti klienta)
 • Hlavičky se nezobrazují klientovy, ale udávají klientovi informace o tom, jak nakládat s odpovědí a jak zobrazit tělo zprávy(pokud nějaké existuje). TO, jaké HTTP hlavičky byly vráceny můžeme zjistit např. pomocí „Nástroje pro vývojáře webu“

Tělo zprávy

 • Když se ve zprávě nějaké tělo vyskytuje, slouží k vykreslení a zobrazení stránky uživateli. Pokud by se jednalo o přesměrování, tělo by ve zprávě nebylo přítomné.

Jak vypadají HTTP stavové kódy?

Podívejme se na zjednodušený příklad toho, co váš prohlížeč udělal, když jste požádali o zobrazení této stránky:

GET /seo-navod-na-http-stavove-kody/ HTTP/2

To se rozkládá takto:

 • GET – popisuje HTTP metodu použitou k získání toho, co chceme od serveru
 • /seo-navod-na-http-stavove-kody/ – popisuje, o jakou URL se jedná
 • HTTP/2 – popisuje, v jakém protokolu se komunikuje

A zde je hlavička HTTP odpovědi, kterou náš server poslal zpět:

HTTP/2 200 OK

 • HTTP/2 – popisuje, v jakém protokolu se komunikuje
 • 200 OK – požadavek byl úspěšný

Jaké jsou nejčastější HTTP stavové kódy v SEO?

Nejběžnějšími HTTP stavovými kódy, se kterými se setkáte ve světě SEO jsou:

 • 200 OK
 • 301 Trvalý přesun
 • 302 Nalezeno / Dočasně přesunuto
 • 307 Dočasný přesměrování / Interní přesměrování
 • 404 Stránka nenalezena
 • 410 Odstraněno
 • 503 Služba nedostupná

Jak zkontrolovat HTTP stavové kódy?

Stavové kódy HTTP můžeme zobrazit přímo v prohlížeči pomocí vestavěných nástrojů, rozšíření prohlížeče nebo pomocí nástroje pro kontrolu URL ve službě Google Search Console.

Jak propojit WordPress web s Google Search konzolí se dozvíte zde.

Tento typ kontrol je prováděn zvlášť na každé stránce, proto je postup pomalý a neefektivní(platí v případě, že chceme zkontrolovat velké množství URL adres).

Kontrola HTTP stavového kódu v prohlížeči pomocí vestavěných nástrojů.

Kontrola stavového kódu je ve všech prohlížečích téměř identická. Každý z těchto populárních prohlížečů nabízí svůj vlastní vestavěný nástroj.

 • GoogleChrome
  • Nástroj, ve kterém můžeme zkontrolovat stavový kód zobrazíme pomocí klávesové zkratky F12. Informace nalezneme v sekci „Network“.
  • Zjistit více
 • Firefox
  • Nástroj zobrazíme pomocí (Ctrl + Shift + e), kde otevřeme podsekci „Network“.
  • Zjistit více
 • Edge
  • Nástroj lze zobrazit pomocí (Ctrl + Shift + i) v záložce síť.
  • Zjistit více

Kontrola HTTP stavového kódu pomocí doplňku prohlížeče.

Pokud nám zmíněná řešení nestačila, nabízí se úprava prohlížeče pomocí různých doplňků. Konkrétně se zaměříme na jedno z nejpopulárnějších rozšíření v této oblasti pro Google Chrome. Jedná se o bezplatný doplněk „Redirect Path„, který se zaměřuje na kontrolu HTTP hlavičky a přesměrování pro SEO.

Mezi další funkce patří označování 301, 302, 404 a 500 HTTP stavových kódů a možnost zobrazení přesměrování na straně klienta, jako jsou Meta a JavaScriptová přesměrování, upozorňující na možné problémy, které by jinak nemusely být hned vidět.

Kontrola HTTP stavového kódu v Google Search Console.

Dalším možným způsobem je Google Search Console, která nabízí nástroj(„URL Inspection Tool“), do kterého vložíme URL adresu webu, a konzole poté vyhodnotí HTTP stavový kód.

Jak lze monitorovat HTTP stavové kódy?

Časem se mohou na serveru vyskytnout problémy(např. při hromadné manipulaci s obsahem), které zapříčiní hned několik změn v HTTP stavových kódech. V tomto případě by kontrola na úrovni jednotlivých stránek nestačila.

Řešením je monitorování HTTP stavových kódů URL adres pomocí nástrojů. Uvedeme zde např. nástroj „ContentKing„, který automaticky upozorňuje na vzniklé chyby, nebo přesměrování. Výhodou je aktualizace stavu našich stránek v reálném čase.

Různé typy HTTP stavů

Existuje pět tříd HTTP odpovědí stavových kódů:

 • 1xx – Informační odpověď:
  • „Obdrželi jsme vaši žádost a zpracováváme ji. Prosím, vyčkejte!“
 • 2xx – Odpověď označující úspěch:
  • „Vaše žádost byla úspěšně obdržena; zde je to, o co jste žádali!“
 • 3xx – Odpověď označující přesměrování:
  • „Pro splnění této žádosti je zapotřebí další akce.“
 • 4xx – Odpověď označující chybu klienta:
  • „Žádost nemůže být splněna; pravděpodobně je něco špatně na Vaší straně.“
 • 5xx – Odpověď označující chybu serveru:
  • „Máme potíže s zpracováním Vaší platné žádosti.“

HTTP 1xx stavové kódy – jsou pouze informační

Všechny HTTP stavové kódy 1xx jsou pouze pro informační účely. Označují, že žádost byla přijata a správně převzata, zatím však nebyla zpracována.

HTTP 2xx stavové kódy – značí úspěch

HTTP 2xx stavové kódy značí, že byl požadavek úspěšný, a vše pokračuje podle plánu.

HTTP 3xx stavové kódy – týkají se přesměrování

Znamenají, že je potřeba provézt další akce. Požadavek sice byl přijat, ale akce prozatím nemůže být splněna.

Pokud klient dostane tento stavový kód, musí vytvořit nový požadavek na přesměrovanou lokaci serveru. Tato sekce se bude zabývat všemi změnami v přesměrování.

Z pohledu SEO si zde ukážeme ty nejběžnější HTTP stavové kódy v této oblasti:

 • 301: Moved permanently („Trvale přesunuto“)
 • 302: Found / Moved temporarily („Nalezeno / Dočasně přesunuto“)
 • 303: See Other („Podívej se na jiné“)
 • 304: Not modified („Nezměněno“)
 • 307: Temporary Redirect („Dočasně přesměrováno“)
 • 308: Permanent Redirect („Trvale přesměrováno“)

HTTP stavový kód 301: Moved permanently

Označuje, že zdroj byl trvale přesunut na jiné místo. Žádost a veškeré budoucí žádosti musí být přesměrovány na jinou URL adresu.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 301:

 • Když webová stránka migruje z protokolu HTTP na HTTPS, a každá URL adresa HTTP je tak přesměrována na novou verzi HTTPS. Proto jsou stavové kódy 301 klíčové pro úspěšnou migraci webových stránek.

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 301:

 • Když je stránka dočasně nedostupná.

HTTP stavový kód 302: Found / Moved temporarily

Označuje, že zdroj byl dočasně přesunut na jiné místo. Tento druh přesměrování se často využívá například u stránek, kde probíhá údržba, které jsou momentálně neaktivní, obsahují sezónní prodeje a podobně.

Po určité době mohou být 302 přesměrování vyhledávači vzaty jako 301 přesměrování(když je 302 přesměrování dlouhodobě používáno, je chápáno jako trvalé)! Např. u WordPressu. lze pomocí kódu zvolit dobu, po kterou bude náhradní adresa platná.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 302:

 • Provozujeme webovou stránku, na které zrovna chceme provádět údržbu. Dočasně tedy chceme přesměrovat návštěvníky z jedné stránky na jinou. Po dokončení údržby odstraníme toto dočasné přesměrování (302).

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 302:

 • Po migraci webu se implementují přesměrování 302(dočasné přesměrování) místo 301(trvalé přesměrování). Může trvat až několik měsíců, než budou adresy 302 považovány jako 301.

HTTP stavový kód 303: See Other

Používá se k označení situace, kdy server přesměrovává požadovanou URL adresu na jinou. Obvykle se používá v situaci, kdy je nutné provést další krok určité žádosti(např. odesílání formulářů). To se hodí k zabránění uživatelům v náhodném opětovném odeslání formulářů při použití tlačítka „zpět“ v jejich prohlížeči.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 303:

 • Po úspěšném vytvoření účtu server odpoví kódem 303 a přesměruje uživatele na hlavní stránku nebo na stránku s přihlášením, čímž zabrání znovuodeslání formuláře pro vytvoření účtu, pokud by uživatel stiskl tlačítko „zpět“ v prohlížeči.

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 303:

 • Když je obsah trvale přesunut a použije se 303 přesměrování místo 301 přesměrování.

HTTP stavový kód 304: Not modified

Označuje, že požadovaný zdroj nebyl od posledního dotazu změněn, a proto nebude vrácen klientovi. Namísto toho by se měla použít uložená verze.

Pokud jsme např. nějakou stránku navštívili 23. září, a 25. září stránku znovu navštívíme, tak se serveru zeptáme, zda se od posledního načtení stránky něco změnilo. V případě, že je stránka stejná, použít by se měla naposledy uložená verze.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 304:

 • Zobrazování stavového kódu 304 uživatelům, když se obsah stránek nezměnil je nejlepší osvědčená praxe. Z hlediska web crawlerů se jedná o benefit, ze kterého jde vytěžit nejvíce.

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 304:

 • Reagování HTTP stavovým kódem 304, když se stránka ve skutečnosti změnila.

HTTP stavový kód 307: Temporary Redirect

Je téměř identický se stavovým kódem 302(Found / Moved temporarily). Rozdíl je v tom, že přesměrování 302 nezaručuje, že nedojde ke změně použité HTTP metody(GET, POST…), ale přesměrování 307 nám toto zaručit dokáže. V podstatě se 307 používá, když je důležité zachovat původní metodu HTTP žádosti při následném přesměrování.

Stavový kód 307 jako vnitřní přesměrování

Příklad: Když se prohlížeč snaží dostat na určitou webovou stránku, kterou chce otevřít přes HTTP (což je starší, méně zabezpečený způsob), tak mu kód 307 sdělí, že je lepší použít HTTPS (což je modernější a bezpečnější způsob). To znamená, že prohlížeč nejde tou původní cestou, ale místo toho se přesměruje po nové, bezpečné cestě. Tím se zamezí nebezpečným situacím a chrání uživatele.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 307:

 • Když se použije interní přesměrování 307, aby se zajistilo, že spojení zůstane zabezpečené.

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 307:

 • Když je obsah trvale přemístěn a 307 přesměrování je použito místo 301.

HTTP stavový kód 308: Permanent Redirect

Slouží pro téměř stejné účely, jako přesměrování 301. Rozdíl je v tom, že 308 neumožňuje změnu metody požadavku z POST na GET.

Příklad: Tento kód by dokázal zaručit, že i při pokusu o přístup přes HTTP (nezabezpečené spojení) budou uživatelé automaticky přesměrováni na HTTPS (zabezpečené spojení), a to se zachováním původní metody požadavku, tedy například i při POST požadavku.

HTTP 4xx stavové kódy

Vyznačují chyby, které se objevily na straně klienta. Důvody těchto chyb mohou být nedostatečná oprávnění pro žádost na stránku, požadavek na neexistující stránku nebo nadměrný počet požadavků.

V této části se zaměříme na HTTP stavové kódy, které mají zvláštní význam v oblasti SEO:

 • 401: Unauthorized („Neoprávněný přístup“)
 • 403: Forbidden („Zakázáno“)
 • 404: Not Found („Nenalezeno“)
 • 410: Gone („Odebráno“)
 • 418: I’m a teapot („Jsem čajník“)
 • 429: Too many requests („Příliš mnoho požadavků“)
 • 430: Request Header Fields Too Large („Pole hlavičky požadavku příliš velká“)
 • 451: Unavailable for Legal Reasons („Nedostupné z právních důvodů“)

HTTP stavový kód 401: Unauthorized

Stavový kód 401 je chyba, která popisuje, že HTTP autentizace selhala. Požadovaná stránka vyžaduje buď kombinaci uživatelského jména a hesla, nebo není povolen přístup na základě IP adresy.

Kód 401 se dá obvykle vidět, když se crawleři snaží přistupovat do testovacího prostředí, kde je nastavena HTTP autentizace, V jiných případech by mohli vyhledávače indexovat naše testovací prostředí, ke kterému by se pak mohl dostat téměř kdokoliv.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 401:

 • Pokud uživatel nepředloží platné přihlašovací údaje, server odpoví HTTP stavovým kódem 401.

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 401:

 • Použití HTTP stavového kódu 401 namísto 403 k označení selhání autorizace.

HTTP stavový kód 403: Forbidden

Jak už název napovídá, uživatel má vstup na stránku zakázaný. Většinou je i zdroj problému na jeho straně. Chybový kód sice značí, že hledaná URL adresa existuje, ale žádost o přístup ze strany klienta již nemůže být provedena(např. že klient poskytuje nesprávné přihlašovací údaje.)

Přesto je vhodné mít na paměti, že stavové kódy HTTP 401 a 403 jsou používány v odlišných situacích!

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 403:

 • Když se podvodní vyhledávací roboti(crawleři) žádají o příliš mnoho URL požadavků na našem webu a my reagujeme stavovým kódem HTTP 403, abychom je zastavili.

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 403:

 • Používání HTTP stavového kódu 403 místo 401 v případě, že klient není oprávněn k tomu, aby mohl vytvářet požadavky.

HTTP stavový kód 404: Not Found

Stavový kód 404 znamená, že požadovaný zdroj nemohl být nalezen. To však nemusí nutně znamenat, že byl zdroj nalezen již dříve, jako tomu je u HTTP stavového kódu 410. Zjednodušeně to znamená, že to co hledáme(již) není k dispozici.

Jedná se o jeden z nejznámějších a nejčastějších chybových kódů, který je známý i mezi běžnými uživateli. Problém může vzniknout např. v případě, že na webu odstraníme nějakou stránku, která je již prolinkovaná na jiných webech. Uživatel je tak po rozkliknutí již neexistující stránky odkázán na chybu 404.

Z pohledu indexace nebývají URL adresy s chybou 404 vyřazeny ihned, ale děje se tak až po opakoveném testování, kdy již nemá cenu tuto URL adresu nadále indexovat. Pokud tedy uvidíme výskyt této chyby na našem webu, měli bychom co nejdříve jednat! Pokud se setkáme s touto chybou ve WordPressu, určitě by přišel vhod tento návod: „Jak opravit chybu 404 ve WordPressu„.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 404:

 • Když poskytneme stavový kód HTTP 404 pro všechny URL adresy, které jsou požadovány a neexistují(ani nikdy předtím neexistovaly).

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 404:

 • Použití stavového kódu HTTP 404 na stránkách, které existují a zároveň správně fungují.

HTTP stavový kód 410: Gone

Stavový kód signalizuje, že požadovaná URL adresa byla trvale odstraněna. To znamená, že URL adresa existovala dříve, ale byla explicitně odstraněna, a již nebude dostupná.

Z pohledu SEO tento stavový kód poskytuje neskutečné výhody, protože když je vrácen stavový kód 410, vyhledávače rychle odstraní URL adresu ze svého indexu. To z něj činí mocný nástroj pro všechny SEO specialisty.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 410

 • Když použijeme stavový kód HTTP 410 pro všechny URL adresy, které byly explicitně odstraněny a nebudou se navracet.

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 410:

 • Použití stavového kódu HTTP 410 pro URL adresy, které jsou pouze dočasně nedostupné.

HTTP stavový kód 418: I’m a teapot

Stavový kód HTTP 418 je tak trochu vtipem a nejedná se tak o skutečný stavový kód, který by dělal cokoliv konkrétního. Dne 1. dubna 1998 byl definován jako komunikační protokol pro ovládání, monitorování a diagnostiku kávovarů.

HTTP stavový kód 429: Too many requests

Značí, že klient provedl příliš mnoho požadavků na serveru během určitého časového intervalu.

Kód lze vnímat pouze jako dočasnou verzi stavového HTTP kódu 403. Pokud se zobrazí chyba 429 a požadavky budou nadále přibývat, server může odpovědět stavovým kódem HTTP 403.

Pokud server opakovaně vrací kód 429, může Google odstranit obsah, pro který tyto kódy obdržel. Měli bychom se tedy ujistit, jak stabilní je náš webhosting, a jestli vrací vždy správné stavové kódy pro specifické úkoly.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 429:

 • Když se klient pokouší požádat o příliš mnoho URL adres v určitém časovém úseku a server vrátí stavový kód HTTP 429, čímž posílá jasný signál klientovi, aby zpomalil.

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 429:

 • Použití stavového kódu HTTP 429 místo stavového kódu HTTP 403 k odražení podvodných crawlerů.

HTTP stavový kód 430: Request Header Fields Too Large

Jedná se o neoficiální stavový kód, který by se neměl používat.

S tímto kódem se můžeme setkat např. v případě, že pro náš e-shop používáme Shopify(platforma pro e-commerce). Shopify zamíchal použití stavových kódů a místo HTTP stavového kódu 429 tak vrací kód 430.

Pokud tedy na Shopify obdržíme chybu 430, znamená to, že požadujeme příliš mnoho URL adres v určitém časovém intervalu.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 430:

 • Neexistuje žádné správné použití tohoto stavového kódu.

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 430:

 • Použití stavového kódu HTTP 430 místo kódu 429.

HTTP stavový kód 451: Unavailable for Legal Reasons

Chybový kód 451 značí, že požadovaná URL adresa není dostupná z některých právních důvodů. Může se tak stát např. v případě, že nám bylo nařízeno odstranit některou stránku.

Poskytovatelé internetového připojení (ISP) mohou také zasahovat a vracet stavový kód 451 např. z důvodu, když jsou požadovány nelegální torrentové stránky.

Klient k chybě většinou obdrží i podrobnější informace, které vysvětlují, z jakých důvodů je požadovaný zdroj nedostupný.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 451:

 • Když někdo zkopíroval obsah z jiné webové stránky a následně mu bylo nařízeno jej odstranit. Následně by stránka vracela chybu 451 s podrobným vysvětlením klientům, kteří požadují tuto URL.

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 451:

 • Běžným příkladem nesprávného použití stavového kódu HTTP 451 by mohlo být jeho použití pro blokování obsahu na základě cenzury, která není spojená s žádným právním předpisem nebo nařízením.

HTTP 5xx stavové kódy

Chybové kódy 5xx jsou vráceny v případě, kdy klienti pošlou platné požadavky, ale server je z nějakého důvodu nedokáže dokončit. Webová stránka může být příliš vytížená nebo dočasně nedostupná kvůli údržbě.

Pokud vyhledávače opakovaně dostávají chyby 5xx(nebo 429 chyby) při procházení webových stránek, mohou podniknout několik kroků, které z pohledu SEO nejsou příliš výhodné:

 1. Mohou si myslet, že server není schopen zvládnout tolik požadavků, a proto zpomalí procházení. To znamená, že přidělí méně prostředků pro procházení.
 2. Mohou snížit pozici stránek nebo je kompletně odstranit ze svého indexu, protože si myslí, že problémy jsou trvalé. Vše se děje hlavně z důvodu, že se vyhledávače snaží poskytovat uživatelům co nejlepší UX(uživatelský zážitek).

V článku si projdeme následující stavové kódy:

 • 500: Internal Server Error („Vnitřní chyba serveru“)
 • 503: Service Unavailable („Služba nedostupná“)
 • 524: A timeout occurred („Došlo k timeoutu“)

HTTP stavový kód 500: Internal Server Error

Kód znamená, že server měl problémy se zpracováním požadavku a není schopen konkrétně uvést, co se nezdařilo. Z toho důvodu je zdroj problému velmi těžké diagnostikovat.

Pokud pro svůj web používáte WordPress, a máte problém s chybovou hláškou 500, můžete se obrátit na někoho jiného(webový hosting, webmaster…), nebo se pokusit problém vyřešit sami. K tomu dopomůže článek „Jak vyřešit chybu internal server 500 error ve WordPressu„.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 500:

 • Když při zpracování požadavku vznikla neočekávaná chyba, ke které se nevztahuje žádná jiná z chyb 5xx.

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 500:

 • Vrácení chyby 500, když je server ve skutečnosti obeznámen s chybou. Měl by tedy odpovědět s konkrétnějšími informacemi ohledně problému.

HTTP stavový kód 503: Service Unavailable

Stavový HTTP kód 503 označuje dočasnou nedostupnost serveru, který se později znovu zpřístupní. Toto se děje např. z důvodu plánované údržby (nedoporučuje se), nebo v případě, že je server příliš vytížený.

Chyba 503 umožňuje vložení hodnoty „Retry-After“ do odpovědi, což jinými slovy znamená „Zkuste to znovu později“.

Podobně jako u stavového kódu HTTP 429 může Google odstranit obsah, pokud bude opakovaně dostávat stavové kódy HTTP 503 po delší dobu.

Příklad správného použití HTTP stavového kódu 503:

 • Když je server příliš vytížený a v daném okamžiku není schopen zpracovat požadavek klienta.

Příklad nesprávného použití HTTP stavového kódu 503:

 • Vrácení chyby 503 s hodnotou „Retry-After“ v minulosti, nebo ve velmi vzdálené budoucnosti.

HTTP stavový kód 524: A timeout occurred

HTTP stavový kód 524 oficiálně neexistuje. Byl vymyšlen společností Cloudflare a používá se, když vyprší čas požadavku. Problém není na straně Cloudflare, ale spíše na straně serveru, na který se Cloudflare spoléhá.

Závěr

Správné porozumění HTTP stavových kódů je pro správu webových stránek klíčové. Chybné použití těchto kódů může mít negativní dopad na SEO, a proto je vhodné mít přehled o jejich významu a správném použití.

Zde je pro přehled seznam těch nejčastějších HTTP stavových kódů, které by měl každý webař znát:

 • 200 OK: Vše v pořádku.
 • 301 Moved permanently: trvalý přesun.
 • 302 Found / Moved temporarily: Dočasný přesun nalezen.
 • 404 Not Found: Nenalezeno.
 • 410 Gone: Stránka není dostupná.
 • 503 Service Unavailable: Služba nedostupná

About The Author

Zajímá mne Wordpress, responsivní šablony a zkrátka vše kolem tohoto skvělého redakčního systému.

Související články

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *