Odeslání e-mailu s kupónem zákazníkovi WooCommerce

WooCommerce obsahuje několik základních transakčních e-mailů. My si vytvořím vlastní e-mail, v kterém pošleme zákazníkovi jeho kupón.

V minulém návodu jsme si popsali, jak vygenerovat kupón za první nákup.

A dnes návod rozšíříme o e-mail, která zákazníkovi po objednávce pošleme.

Vytvoření vlastního e-mailu

Nejprve si vytvoříme základ e-mailu. Nebudeme pro návod používat plugin, takže si v šabloně, ve složce woocommerce uděláme podsložku emails a v ní podsložku plain.

Složka emails bude obsahovat html e-mail a plain bude obsahovat e-mail v čistém textu.

Do složky emails přidáme soubor first-order-coupon-email.php a do složky plain soubor first-order-coupon-email-plain.php

Soubor first-order-coupon-email.php

$coupon_code = get_post_meta( $order->get_id(), 'generated_coupon', true );
?>

<?php do_action('woocommerce_email_header', $email_heading ); ?>

<h2><?php _e( 'Děkujeme za první nákup!', 'musilda' ); ?></h2>
<h3><?php _e( 'Obdrželi jste slevový kup=on na další nákup', 'musilda' ); ?></h3>
<p><?php _e( 'Pro získání slevy, při dalším nákupu zadete v pokladně nálsedující kód:', 'musilda' ); ?> <?php echo $coupon_code; ?></p>

<?php do_action( 'woocommerce_email_footer' ); 

Soubor first-order-coupon-email-plain.php

$coupon_code = get_post_meta( $order->get_id(), 'generated_coupon', true );

echo "= " . $email_heading . " =\n\n";

echo __( 'Děkujeme za první nákup!', 'musilda' ) . '\n\n';
echo __( 'Obdrželi jste slevový kup=on na další nákup', 'musilda' ) . 'n\n';

echo __( 'Pro získání slevy, při dalším nákupu zadete v pokladně nálsedující kód:', 'musilda' ) . ' ' , $coupon_code . '\n\n';


echo apply_filters( 'woocommerce_email_footer_text', get_option( 'woocommerce_email_footer_text' ) );

Vytvoření třídy vlastního e-mailu

Nyní musíme vytvořit třídu e-mailu. Ta bude rozšiřovat WC_Email a nazveme ji WC_First_Order_Coupon_Email

1. krok

Jako první do třídy přidáme construktor. Ten obsahuje id e-mailu, které budeme potřebovat při jeho registraci, pak náležitosti, jako title a další. Důležité jsou template_html a template_plain, které musí odpovídat umístění souborů ve složce woocommerce.

public function __construct() {
	 
	 	$this->id     = 'wc_first_order_coupon_email';
	 	$this->customer_email = true;
	 	$this->title    = __( 'First order coupon', $this->language_slug );
	 	$this->description = __( 'First order coupon', $this->language_slug );
	 	$this->heading   = __( 'First order coupon', $this->language_slug );
	 	$this->subject   = __( 'First order coupon from {site_title}', $this->language_slug );
 	 
	 	$this->template_html = 'emails/stock-alert-customer-email.php';
	 	$this->template_plain = 'emails/plainsstock-alert-customer-email-plain.php';
	 
	 	parent::__construct();	 

	}

2. krok

Vytvoříme trigger, což je nejdůležitější metoda, stará se o sestavení a odeslání e-mailu:

public function trigger( $order_id, $order = false ) {

		$this->setup_locale();

		if ( $order_id && ! is_a( $order, 'WC_Order' ) ) {
			$order = wc_get_order( $order_id );
		}

		if ( is_a( $order, 'WC_Order' ) ) {
			$this->object             = $order;
			$this->recipient           = $this->object->get_billing_email();
			$this->placeholders['{order_date}']  = wc_format_datetime( $this->object->get_date_created() );
			$this->placeholders['{order_number}'] = $this->object->get_order_number();
		}

		if ( $this->is_enabled() && $this->get_recipient() ) {
			$this->send( $this->get_recipient(), $this->get_subject(), $this->get_content(), $this->get_headers(), $this->get_attachments() );
		}

		$this->restore_locale();
 
 	}

3. krok

Následují dvě metody pro načtení šablon e-mailu:

/**
 	 * get_content_html function.
 	 *
 	 */
 	public function get_content_html() {
	 	return wc_get_template_html( $this->template_html, array(
			'order'       => $this->object,
			'email_heading'   => $this->get_heading(),
			'sent_to_admin'   => false,
			'plain_text'     => false,
			'email'       => $this,
	 	) );
	 
 	}
 
	/**
 	 * get_content_plain function.
 	 *
 	 */
 	public function get_content_plain() {
	 	return wc_get_template_html( $this->template_plain, array(
			'order'       => $this->object,
			'email_heading'   => $this->get_heading(),
			'sent_to_admin'   => false,
			'plain_text'     => true,
			'email'       => $this,		
	 	) );
 	} 

4. krok

A na závěr si přidáme základní nastavení polí v administraci. Je to jen basic, ale já to používám vždy, protože to pak mohu jednoduše rozšířit:

/**
 	 * Initialise settings form fields.
 	 */
 	public function init_form_fields() {
	 	$this->form_fields = array(
		 	'enabled' => array(
			 	'title'     => __( 'Enable/Disable', $this->language_slug ),
			 	'type'     => 'checkbox',
			 	'label'     => __( 'Enable this email notification', $this->language_slug ),
			 	'default'    => 'yes',
		 	),
		 	'subject' => array(
			 	'title'     => __( 'Subject', 'woocommerce' ),
			 	'type'     => 'text',
			 	'desc_tip'   => true,
			 	'description'  => sprintf( __( 'Available placeholders: %s', $this->language_slug ), '<code>{site_title}, {order_date}, {order_number}</code>' ),
			 	'placeholder'  => $this->get_default_subject(),
			 	'default'    => '',
		 	),
		 	'heading' => array(
			 	'title'     => __( 'Email heading', $this->language_slug ),
			 	'type'     => 'text',
			 	'desc_tip'   => true,
			 	'description'  => sprintf( __( 'Available placeholders: %s', $this->language_slug ), '<code>{site_title}, {order_date}, {order_number}</code>' ),
			 	'placeholder'  => $this->get_default_heading(),
			 	'default'    => '',
		 	),
		 	'email_type' => array(
			 	'title'     => __( 'Email type', $this->language_slug ),
			 	'type'     => 'select',
			 	'description'  => __( 'Choose which format of email to send.', $this->language_slug ),
			 	'default'    => 'html',
			 	'class'     => 'email_type wc-enhanced-select',
			 	'options'    => $this->get_email_type_options(),
			 	'desc_tip'   => true,
		 	),
	 	);
 	} 

Celá třída e-mailu

Celý kód pak vypadá takto:

class WC_First_Order_Coupon_Email extends WC_Email {
	
	/**
 	 * Unique identifier
 	 *  
 	 */
 	protected $language_slug = 'musilda';


	/**
 	 * Set email defaults
 	 *
 	 */
 	public function __construct() {
	 
	 	$this->id     = 'wc_first_order_coupon_email';
	 	$this->customer_email = true;
	 	$this->title    = __( 'First order coupon', $this->language_slug );
	 	$this->description = __( 'First order coupon', $this->language_slug );
	 	$this->heading   = __( 'First order coupon', $this->language_slug );
	 	$this->subject   = __( 'First order coupon from {site_title}', $this->language_slug );
 	 
	 	$this->template_html = 'emails/stock-alert-customer-email.php';
	 	$this->template_plain = 'emails/plainsstock-alert-customer-email-plain.php';
	 
	 	parent::__construct();	 

	}

	/**
 	 * Determine if the email should actually be sent and setup email merge variables
 	 *
 	 */
 	public function trigger( $order_id, $order = false ) {

		$this->setup_locale();

		if ( $order_id && ! is_a( $order, 'WC_Order' ) ) {
			$order = wc_get_order( $order_id );
		}

		if ( is_a( $order, 'WC_Order' ) ) {
			$this->object             = $order;
			$this->recipient           = $this->object->get_billing_email();
			$this->placeholders['{order_date}']  = wc_format_datetime( $this->object->get_date_created() );
			$this->placeholders['{order_number}'] = $this->object->get_order_number();
		}

		if ( $this->is_enabled() && $this->get_recipient() ) {
			$this->send( $this->get_recipient(), $this->get_subject(), $this->get_content(), $this->get_headers(), $this->get_attachments() );
		}

		$this->restore_locale();
 
 	}
 
	/**
 	 * get_content_html function.
 	 *
 	 */
 	public function get_content_html() {
	 	return wc_get_template_html( $this->template_html, array(
			'order'       => $this->object,
			'email_heading'   => $this->get_heading(),
			'sent_to_admin'   => false,
			'plain_text'     => false,
			'email'       => $this,
	 	) );
	 
 	}
 
	/**
 	 * get_content_plain function.
 	 *
 	 */
 	public function get_content_plain() {
	 	return wc_get_template_html( $this->template_plain, array(
			'order'       => $this->object,
			'email_heading'   => $this->get_heading(),
			'sent_to_admin'   => false,
			'plain_text'     => true,
			'email'       => $this,		
	 	) );
 	}   

 	/**
 	 * Initialise settings form fields.
 	 */
 	public function init_form_fields() {
	 	$this->form_fields = array(
		 	'enabled' => array(
			 	'title'     => __( 'Enable/Disable', $this->language_slug ),
			 	'type'     => 'checkbox',
			 	'label'     => __( 'Enable this email notification', $this->language_slug ),
			 	'default'    => 'yes',
		 	),
		 	'subject' => array(
			 	'title'     => __( 'Subject', 'woocommerce' ),
			 	'type'     => 'text',
			 	'desc_tip'   => true,
			 	'description'  => sprintf( __( 'Available placeholders: %s', $this->language_slug ), '<code>{site_title}, {order_date}, {order_number}</code>' ),
			 	'placeholder'  => $this->get_default_subject(),
			 	'default'    => '',
		 	),
		 	'heading' => array(
			 	'title'     => __( 'Email heading', $this->language_slug ),
			 	'type'     => 'text',
			 	'desc_tip'   => true,
			 	'description'  => sprintf( __( 'Available placeholders: %s', $this->language_slug ), '<code>{site_title}, {order_date}, {order_number}</code>' ),
			 	'placeholder'  => $this->get_default_heading(),
			 	'default'    => '',
		 	),
		 	'email_type' => array(
			 	'title'     => __( 'Email type', $this->language_slug ),
			 	'type'     => 'select',
			 	'description'  => __( 'Choose which format of email to send.', $this->language_slug ),
			 	'default'    => 'html',
			 	'class'     => 'email_type wc-enhanced-select',
			 	'options'    => $this->get_email_type_options(),
			 	'desc_tip'   => true,
		 	),
	 	);
 	} 

} // end class

Registrace e-mailu a jeho odeslání

Máme připravenou třídu e-mailu a soubory šablony. Teď musíme e-mail zaregistrovat.

add_filter( 'woocommerce_email_classes', 'add_first_order_coupon_email' );
function add_first_order_coupon_email( $email_classes ) {
 
  $email_classes['WC_First_Order_Coupon_Email'] = new WC_First_Order_Coupon_Email();
  
  return $email_classes;
 
}

Pak již máme náš e-mail viditelný v nastavení WooCommerce:

Odeslání e-mailu

Protože má být kupón generovaný automaticky, použijeme pro jeho odeslání hook woocommerce_checkout_order_processed, který je volán poté co je objednávka vytvořena, je již vygenerován kód kupónu a my můžeme bezpečně poslat e-mail.

add_action( 'woocommerce_checkout_order_processed', 'send_first_order_coupon_email' );
function send_first_order_coupon_email( $order_id ) {

	$coupon_code = get_post_meta( $order_id, 'generated_coupon', true );
	if ( !empty( $coupon_code ) ) {
		
		WC()->mailer();		
		$send = new WC_First_Order_Coupon_Email();
		$mail = $send->trigger( $order_id );
		
	}

}

Hotovo!

A jsme na konci. Když nyní uděláte objednávku s již nepoužitým e-mailem, složíte oba návody – vygenerování kupónu a ten dnešní, tak zákazník dostane e-mailem vygenerovaný kupón na 10% slevy na další nákup.

E-mail vypadá takto:

Jak vidíte, není to sice tak jednoduché, jako jiné snippety, ale přidat nový e-mail do WooCommerce není vůbec složité a především, takto odeslaný e-mail bude mít stejný vzhled, jako ostatní transakční e-maily.

About The Author

Zajímá mne Wordpress, responsivní šablony a zkrátka vše kolem tohoto skvělého redakčního systému.

Související články

2 Comments

 1. Richard

  Dobrý deň,

  Rád by som sa opýtal na posledný krok. Vaše snippety som dal do pluginu, email na zľavu sa mi v administrácií zobrazuje normálne, ale keď spravím testovaciu objednávku tak sa mi správa so zľavovým kupónom nezašle. Umyselne som zmenil hook z „send_first_order_coupon_email“ na „save_post“ aby som to mohol jednoduchšie testovať no neviem prečo sa nič neodošle. Pluginom prikladám nižšie
  „https://github.com/Merchans/-Automatick-vygenerov-n-kup-nu-na-slevu-za-prvn-n-kup-ve-WooCommerce“

  Vedel by mi niekdo pomôcť?
  Ďakujem

  Odpověď
  1. Musilda

   Myslím si, že bude problém v nevložení té třídy e-mailu před odesláním – require_once ‚email/WC_First_Order_Coupon_Email.php‘;
   Ale to jen tak vařím z vody.

   Odpověď

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *