Funkce get_children

Funkce get_children vrací podstránky, revize a přílohy, tedy attachment, jako jsou obrázky a jiné soubory přiložené k postu. Funguje podobně jako get_posts a do verze 3.6 byla jediným způsobem, jak získat obrázky přiřazené k článku.
Použití:

$children = get_children( $args = "", $output = OBJECT);

Parametry:

$arg – seznam argumentů pro výpis, podobné jako u WP_Query a get_posts.

Příklad:

$defaults = array( 
    'post_parent' => 0,
    'post_type'   => 'any', 
    'numberposts' => -1,
    'post_status' => 'any'
);

Nejdůležitějším je post_mime_type, který určuje o jaký druh přiloženého souboru jde. Je samozřejmě závislý na post_type, které musí být attachment. Můžete tak vypsat image, video, audio. Pro seznam všech typů hledejte post_mime_type v Codexu WordPressu.

$output – určuje, zda bude vrácen objekt, nebo pole, defaultně OBJECT. Může nabývat těchto hodnot OBJECT, ARRAY_A, ARRAY_N.

Příklad pro výpis prvního obrázku, přiřazeného k postu. Dá se využít jako náhrada za thumbnail image, pokud si nejste jisti, zda jsou vložené.

function echo_first_image( $postID ) {
	$args = array(
		'numberposts' => 1,
		'order' => 'ASC',
		'post_mime_type' => 'image',
		'post_parent' => $postID,
		'post_status' => null,
		'post_type' => 'attachment',
	);
 
	$attachments = get_children( $args );
 
if ( $attachments ) {
	foreach ( $attachments as $attachment ) {
$image_attributes = wp_get_attachment_image_src( $attachment->ID, 'thumbnail' )  ? 
wp_get_attachment_image_src( $attachment->ID, 'thumbnail' ) : 
wp_get_attachment_image_src( $attachment->ID, 'full' );
 
echo '<img src="' . wp_get_attachment_thumb_url( $attachment->ID ) . '" class="current">';
		}
	}
}

About The Author

Zajímá mne Wordpress, responsivní šablony a zkrátka vše kolem tohoto skvělého redakčního systému.

Související články

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *