Zobrazení menu description ve WordPress šabloně

Plně editovatelné menu je ve WordPressu již nějakou dobu a pomocí funkce wp_nav_menu můžete změnit a upravit každou část generovaného kódu. Zároveň je k dispozici skrytá nabídka pro zobrazení dalších informací, včetně popisu odkazu. A zobrazením tohoto odkazu se budeme dnes zabývat.

Při základním nastavení máte v nabídce u odkazu pouze odkaz, text odkazu a titulek. Jak ukazují obrázky, po zaškrtnutí dalších možností se zobrazí pole pro přidání css třídy k odkazu, vztah odkazu, target a popis.

Na některých WordPress šablonách můžete vidět v menu, pod názvem odkazu i další text, jako například na povedené Corrito od Themes4all. Samozřejmě to není problém nakódovat v html, ale my máme redakční systém a chceme dát uživateli možnost si popis upravit.

Funkce wp_nav_menu obsahuje parametr „walker“. Tento parametr určuje vlastní walker objekt. Deafultně to je Walker_Nav_Menu. Pomocí vlastní třídy upravíme walkera a připravíme menu na zobrazování popisu.

Nebudu vás zdržovat a rovnou do functions.php vložíme následující kód:

class Menu_With_Description extends Walker_Nav_Menu {
  function start_el(&$output, $item, $depth, $args) {
    global $wp_query;
    $indent = ( $depth ) ? str_repeat( "\t", $depth ) : '';
 
    $class_names = $value = '';
 
    $classes = empty( $item->classes ) ? array() : (array) $item->classes;
 
    $class_names = join( ' ', apply_filters( 'nav_menu_css_class', 
    array_filter( $classes ), $item ) );
    $class_names = ' class="' . esc_attr( $class_names ) . '"';
 
    $output .= $indent . '<li id="menu-item-'. $item->ID . '"' . 
    $value . $class_names .'>';
 
    $attributes = ! empty( $item->attr_title ) ? ' title="' . 
    esc_attr( $item->attr_title ) .'"' : '';
    $attributes .= ! empty( $item->target ) ? ' target="' . 
    esc_attr( $item->target ) .'"' : '';
    $attributes .= ! empty( $item->xfn ) ? ' rel="' . 
    esc_attr( $item->xfn ) .'"' : '';
    $attributes .= ! empty( $item->url ) ? ' href="' . 
    esc_attr( $item->url ) .'"' : '';
 
    $item_output = $args->before;
    $item_output .= '<a'. $attributes .'>';
    $item_output .= $args->link_before . 
    apply_filters( 'the_title', $item->title, $item->ID ) 
    . $args->link_after;
    $item_output .= '<br /><span class="sub">' . $item->description . '</span>';
    $item_output .= '</a>';
    $item_output .= $args->after;
 
    $output .= apply_filters( 'walker_nav_menu_start_el', 
    $item_output, $item, $depth, $args );
  }
}

V podstatě upravujeme funkci start_el, která je součástí původní třídy. Důležitá je pro nás část $item_output, kde můžete vidět kód odkazu a ‚ . $item->description . ‚, což je samotný výpis popisu.

Další krok, který musíme udělat, je úprava funkce wp_nav_menu. Před kód, ve kterém vypisujeme menu v šabloně, vložíme řádek s:

$walker = new Menu_With_Description;

a samotnou funkci wp_nav_menu doplníme o ‚walker‘ => $walker, například:

if ( has_nav_menu( 'primary-menu' ) ) {
  wp_nav_menu( array( 
     'theme_location' => 'primary-menu', 
     'menu_class' => 'sf-menu', 
     'walker' => $walker,
     'container' => '' 
) );
 }

Dnešní návod je u konce, pokud si nejste jisti, jak použít funkci wp_nav_menu, podívejte se prosím do codexu, nebo vás odkáži na starší článek Jak vytvořit editovatelné menu.

About The Author

Zajímá mne Wordpress, responsivní šablony a zkrátka vše kolem tohoto skvělého redakčního systému.

Související články

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *