Zobrazení posledních příspěvků na Pinterest profilu pomocí WordPress widgetu

Sociální sítě jsou fenoménem dneška. Pokud vás to také neminulo a využíváte kromě Facebooku, Twitteru a Google+ také Pinterest, bude se vám hodit přidat do vašeho webu výpis posledních Pins. V tomto návodu vám ukáži, jak vytvořit výpis posledních devíti příspěvků pomocí RSS feedu vašeho profilu na Pinterest jako widget šablony. Nejsem příznivce bezhlavého používání pluginů a proto jej vložíme pomocí souboru functions.php přímo do šablony.

V jednom z předchozích návodů jsme si ve složce šablony vytvořili složku widgets, abychom udrželi v souborech pořádek. Pokud tam složku nemáte, tak si ji vytvořte. v této složce si vytvořte další složku s názvem widget-pinterest-feed. Následně si vytvoříme dva prázdné soubory, jeden s názvem widget-pinterest-feed-php a druhý vm-pinterest-feed.css.

Do widget-pinterest-feed.php umístíme kód samotného widgetu, začneme definicí:

/*-------------------------------------------------
 
	Plugin Name: Pinterest feed
	Plugin URI: 
	Description: Recent pins
	Version: 1.0
	Author: Musilda
	Author URI: http://musilda.cz 
 
--------------------------------------------------*/

Tím jsme zaregistrovali plugin, díky tomuto kódu WordPress pozná co je v souboru a bude k němu tak přistupovat.
Nyní si přidáme soubor se styly, který je sice prázdný, ale protože nechceme být prasátka, budeme mít hezky všechny styly v externím souboru.

function vm_pin_stylesheet() {
    wp_register_style( 'pinterest-feed', get_template_directory_uri() 
    . '/widgets/widget-pinterest-feed/vm_pinterest_feed.css' );
    wp_enqueue_style( 'pinterest-feed' );
}
add_action( 'wp_head', 'vm_pin_stylesheet' );

Jako další krok zaregistrujeme funkci widgetu a pomocí hooku widget_init jej zpřístupníme v administraci widgetů.

// Register widget
function vm_pinterest_feed_widgets() {
  register_widget( 'vm_Pinterest_Feed_Widget' );
}
 
// Add function to widgets_init that'll load our widget
add_action( 'widgets_init', 'vm_pinterest_feed_widgets' );

Jako další krok připravíme třídu, která rozšiřuje třídu WP_Widget a do ní umístíme všechny funkce našeho widgetu:

// Widget class
class vm_pinterest_feed_widget extends WP_Widget {
}

Tím máme vše připraveno a můžeme začít psát samotný widget. Dejte pozor, aby všechny funkce byly uvnitř třídy, tedy mezi složenými závorkami.

Nejprve vytvoříme funkci widgetu

function vm_Pinterest_Feed_Widget() {
 
	// Widget settings
	$widget_ops = array(
		'classname' => 'vm_pinterest_feed_widget',
		'description' => __('A widget display latest pins in sidebar.', 'theme')
	);
 
	// Widget control settings
	$control_ops = array(
		'width' => 250,
		'height' => 250,
		'id_base' => 'vm_pinterest_feed_widget'
	);
 
	// Create the widget
	$this->WP_Widget( 'vm_pinterest_feed_widget', __('Pinterest feed', 'theme'), 
    $widget_ops, $control_ops );
 
}

Tím jsme k widgetu přidali popis, který se bude zobrazovat v administraci a definovali jsme šířku boxu widgetu, který se zobrazuje, pokud je widget umístěn a vy jej rozbalíte pro úpravu údajů. Tato definice se hodí, pokud budete vytvářet widgety s více parametry a budete pro ně potřebovat více místa.

V dalším kroku vytvoříme funkci pro zobrazení samotného widgetu i s výpisem posledních pins

function widget( $args, $instance ) {
 extract( $args );
 
 // Our variables from the widget settings
 $title = apply_filters('widget_title', $instance['title'] );
 
 $pinterest_feed = fetch_feed( "http://pinterest.com/" . 
 $instance['pinterest_username'] . "/feed.rss" );
 
 if (!is_wp_error( $pinterest_feed ) ) :
    $maxitems = $pinterest_feed->get_item_quantity( $instance['pinterest_quantity'] );
	$pinterest_feed = $pinterest_feed->get_items(0, $maxitems);
	endif;
 
 
 if ( !empty( $pinterest_feed ) ) {
 
	// Before widget (defined by theme functions file)
	echo $before_widget;
 
	// Display the widget title if one was input
	if ( $title )
	echo $before_title . $title . $after_title;
 
 
 echo '<ul class="easy-pinterest">';
foreach ( $pinterest_feed as $item ) {
	$pinterest_content = $item->get_content();
	$pinterest_content = str_replace( '&gt;','>',$pinterest_content );
	$pinterest_content = str_replace( '&lt;','<',$pinterest_content );
	$pinterest_content = str_replace( '<a','<a target="_blank"',$pinterest_content );
	$pinterest_content = str_replace( 'href="','href="http://www.pinterest.com', 
    $pinterest_content );
 
	$pinterest_content = strip_tags( $pinterest_content, "<a>,<img>" );
	$pinterest_content_array = explode( '</a>', $pinterest_content );
	$pinterest_content = $pinterest_content_array[0];
    ?>
 
<ol>
  <a href='<?php echo esc_url( $item->get_permalink() ); ?>'
  title='<?php echo 'Posted '.$item->get_date('j F Y | g:i a'); ?>'>
  <?php echo $pinterest_content; ?>
  </a>
</ol>
 
<?php
			}
 
	echo "</ul>";
 
	// After widget (defined by theme functions file)
	echo $after_widget;
  }
}

Výše uvedený kód nejprve načte RSS fedd, z kterého pak vypíše posledních 9 pins.
Protože budeme do widgetu vkládat Pinterest username a počet příspěvků, je nutná funkce pro aktualizaci proměnných po odeslání formuláře. Ta není nijak složitá

function update( $new_instance, $old_instance ) {
 $instance = $old_instance;
 
 // Strip tags to remove HTML (important for text inputs)
 $instance['title'] = strip_tags( $new_instance['title'] );
 $instance['pinterest_username'] = strip_tags( $new_instance['pinterest_username'] );
 $instance['pinterest_quantity'] = strip_tags( $new_instance['pinterest_quantity'] );
 
 return $instance;
}

Ukládáme aktuální hodnoty jen pro tři proměnné, nic více nepotřebujeme.

Poslední funkcí, kterou doplníme do našeho widgetu je samotný výpis formuláře

function form( $instance ) {
 
	// Set up some default widget settings
	$defaults = array(
		        'title' => 'Recent pins',
          'pinterest_username'=>'musilda', 
          'pinterest_quantity'=>'9'
	         );
 
	$instance = wp_parse_args( (array) $instance, $defaults ); 
  ?>
 
<p>
 <label for="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>">
 <?php _e( 'Title:','theme' ) ?></label><br />
 
 <input id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" 
 name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" 
 value="<?php echo $instance['title']; ?>" />
</p>
 
<p>
 <label for="<?php echo $this->get_field_name( 'pinterest_username' ); ?>">
 <?php _e( 'Pinterest username:','theme' ) ?></label><br />
 
 <input id="<?php echo $this->get_field_id( 'pinterest_username' ); ?>" 
 name="<?php echo $this->get_field_name( 'pinterest_username' ); ?>" 
 type="text" value="<?php echo $instance['pinterest_username']; ?>" />
</p>
 
 <p><label for="<?php echo $this->get_field_name( 'pinterest_quantity' ); ?>">
 <?php _e( 'Pinterest quantity:','theme' ) ?></label><br />
 
 <input id="<?php echo $this->get_field_id( 'pinterest_quantity' ); ?>" 
 name="<?php echo $this->get_field_name( 'pinterest_quantity' ); ?>" 
 type="text" value="<?php echo $instance['pinterest_quantity']; ?>" />
</p>
 
<?php
	}

Předposlední krok, který musíme udělat, je definování css stylů pro widget, které uložíme do souboru vm_pinterest_feed.css

ul.easy-pinterest{float:left;
 width:100%;
 margin-bottom:20px;         
}
ul.easy-pinterest ol {float:left; 
 width: 75px; 
 height: 75px; 
 overflow: hidden; 
 margin: 0px 8px 8px 0px; 
 background: #efefef;
 display:table-cell; 
 vertical-align:middle;
}
 
ul.easy-pinterest ol img {max-width: 100%; 
 height: auto;
}
ul.easy-pinterest ol p {display: none;
}

Tím jsme zdárně dokončili widget pro zobrazování Recent pins v sidebaru a do functions.php vložíme následující řádek

include 'widgets/widget-pinterest-feed/widget-pinterest-feed.php';

Funkční widget najdete zde http://www.novy.8u.cz/

About The Author

Zajímá mne Wordpress, responsivní šablony a zkrátka vše kolem tohoto skvělého redakčního systému.

Související články

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *